test papp-a na czczo

Young woman

Temat: LECZENIE NAWRACAJĄCYCH PORONIEŃ
Wystąpienie samoistnych poronień u kobiety wymaga wnikliwej diagnostyki celem ustalenia przyczyn niepowodzenia w donoszeniu ciąży. W Klinikach pacjentki roniące nawykowo, rutynowo przechodzą badania w kierunku wykrycia zaburzeń hormonalnych, przemiany materii, utajonych źródeł zakażenia, zaburzeń krzepnięcia krwi.
W przypadku podejrzenia wad rozwojowych lub zaburzeń anatomicznych narządu rodnego zaleca się wykonanie histerosalpingografii i histeroskopii.
Dodatkowo, każda kobieta roniąca nawykowo zostaje objęta opieką specjalistycznej Poradni Genetycznej celem wykrycia rodzinnych i spontanicznie występujących zaburzeń genetycznych.
Pacjentki te poddawane są również diagnostyce i ewentualnej opiece w Poradni Immunologicznej, gdzie również są objęte opieką.

Decyzja o zajściu w kolejną ciążę zostaje podjęta dopiero po przeprowadzeniu pełnej diagnostyki poronień i po wyrównaniu stwierdzonych w trakcie tej diagnostyki zaburzeń.
Niezależnie od przyczyny uprzednich poronień, każda kolejna ciąża jest objęta szczególnie wnikliwym nadzorem od momentu potwierdzenia ciąży dodatnim wynikiem testu ciążowego. Przebieg wczesnej ciąży rutynowo monitorujemy oznaczając poziomy HCG, progesteronu i estradiolu. Pacjentki od początku ciąży przyjmują leki z grupy gestagenów, których stosowanie zabezpiecza przed poronieniem z powodu niedomogi lutealnej. Ciężarne, u których uprzednio zdiagnozowano zaburzenia czynności tarczycy lub nieprawidłowy poziom glukozy na czczo pozostają pod stała opieką Poradni Endokrynologicznej i Patologii Ciąży.

Każda ciężarna jest informowana o wykonywanej diagnostyce prenatalnej. Pacjentki zachęcane są do wykonania nieinwazyjnego testu zintegrowanego. Składa się on z testu PAPP-A w I trymestrze i testu potrójnego ( Triple Test) w II trymestrze ciąży. Badania mają na celu wykrycie zwiększonego ryzyka występowania wad wrodzonych oraz zaburzeń genetycznych u płodu. W przypadku potwierdzenia w teście przesiewowym zwiększonego ryzyka wad płodu, pacjentkę kwalifikujemy do wykonywanych w Klinice ultrasonografii prenatalnej i amniopunkcji.

źródło:invitro24.com.
Źródło: centrumplodnosci.pl/forum/viewtopic.php?t=96Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Young woman